Region: Díky spalování biomasy snižuje Elektrárna Tisová významně produkci emisí

7

biomasa, spalování, elektrárna, tisová, elektrárna tisová, suas, suas group, sokolov, karlovarský kraj, region24


Společné spalování biomasy a uhlí při výrobě elektrické energie umožnily v posledních letech Elektrárně Tisová snížit emise CO2, k jejichž vypouštění musí mít elektrárna emisní povolenky. Výrazně poklesla zátěž pro životní prostředí i náklady spojené právě s povolenkami. Pokračuje tak cesta společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP směrem k nízkoemisní a bezemisní energetice a k přechodu na nové zdroje energie.

 „V letech 2021 až 2023 se nám povedlo na základě využití spalování štěpky s uhlím snížit emise CO2 o cca 27 tisíc tun. Znamená to nejen snížení zátěže pro životní prostředí, ale také úsporu za emisní povolenky. Pro lepší představu se Elektrárně Tisová daří v ročním objemu okolo 10 až 15 procent takzvané uhelné vsázky ve fluidním kotli nahrazovat štěpkou,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.  V současné době má elektrárna na rok 2023 nasmlouváno cca 20 tisíc tun štěpky, kterou se snaží dovážet z co nejkratších vzdáleností, aby ekologická stopa byla minimální.

Elektrárna Tisová byla uvedena do provozu v letech 1958 až 1959 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve. Kromě výroby elektrické energie produkuje elektrárna i tepelnou energii pro centralizované zásobování regionu Sokolovska teplem. Teplo dodává napřímo nebo prostřednictvím lokálních distributorů do více než 12 000 domácností v rámci Sokolova a okolních obcí.
Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář