ZPRÁVY Knihovna cheb Karlovarský kraj

2002 – Cheb: Výstava v knihovně přibližuje čínské symboly (TV Západ)

V těchto dnech je v chebské knihovně k vidění výstava nazvaná Literatura o Číně, kterou připravily zdejší knihovnice ve spolupráci chebskou pobočkou Česko-čínské společnosti a Českou orientalistickou společností.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 28. týdne 2022 (TV Západ)

Vysílání 15. 07. 2022 - 18. 07. 2022 Před 20 lety 1. 2002 – Sokolov: Obrana odblokovala kryt na Vítězné (TV Západ) 2. 2002 – Cheb: Město získalo budovu Okresu do výpůjčky (TV Západ) 3. 2002 – Cheb: Opravovaná kaple na hradě je dočasně zpřístupněná (TV Západ)

0

Před měsícem

Cheb: Setkání se spisovatelem Alešem Palánem

Přijměte pozvání na setkání s novinářem, publicistou a spisovatelem Alešem Palánem! V přednáškové místnosti knihovny ho uvítáme ve středu 15. června od 17.30 hodin.

0

Před 2 měsíci

Cheb: Přednáška Zaniklé obce v našem kraji

O zaniklých obcích Karlovarského kraje bude v Městské knihovně v Chebu hovořit Ing. Jakub Vynikal v pátek 22. dubna - v přednáškové místnosti od 17.30 hodin.

0

Před 4 měsíci

Cheb: Březen v knihovně nabídne zajímavé programy jak pro dospělé, tak pro děti

Březen bude v knihovně stejně jako v knihovnách po celé ČR, tradičně bohatý. Z připravených akcí pro dospělé zmiňme např. přednášku dr. Herciga O umění učit se (Praktické seznámení s metodou prof. Feuersteina), pořad spisovatele a vydavatele Josefa Pepsona Snětivého Ďábel Valdštejn aneb Pozoruhodný vzestup vévody frýdlantského či připomenutí 100 let od založení Československé obce legionářské.

0

Před 6 měsíci
Abonentní koncert 2