Karlovy Vary: Proběhl Den rodinné prevence s Karlovarským krajem

V Krajské knihovna Karlovy Vary proběhl 7. září 2022 první ročník akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem, kterou pořádal odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.

VZP list a pros 2022

Navštívilo jej přes 140 zájemců o problematiku rodinných vztahů a prevence rizikového chování.  V dopoledním bloku se během akreditovaného semináře „Rizikoví rodiče a rizikové děti“ mohli sociální pracovníci, pedagogové, vychovatelé a odborníci z řad neziskových organizací a škol dozvědět o problematice rizikových dětských klientů a jejich rodičů, závažných problémů zanedbávání, týrání a sexuálního zneužívání dětí a získat ucelený pohled na úlohu a možnosti sociálního pracovníka v rámci sociální práce s klienty. Seminář byl zcela naplněn a potvrdil tak velký zájem odborné veřejnosti v našem regionu o tuto problematiku. 

Seminář vedla lektorka PhDr. Eva Klimentová, PhD. a pro Karlovarský kraj jej zrealizovala vzdělávací agentura EDUPOL.

Odpoledne se již program otevřel široké veřejnosti a byl zahájen dvouhodinovým individuálním a anonymním poradenstvím pro rodiče z oblasti rizikového chování dětí, výchovy, školního kolektivu i rizika závislostí. Pro rodiče byli ke konzultacím připraveni odborníci z odboru sociálních věcí, pedagogicko-psychologické poradny, adiktologických služeb a poradny pro rodinné vztahy. 

V 16:00 program pokračoval přednáškou PhDr. Marka Hermana na téma pravidel v rodině, role matky a otce a traumat, která mohou v dětech vznikat, pokud je rodina dysfunkční. Přednášky se zúčastnilo 80 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. Pro rodiče bylo během přednášky zajištěno hlídání dětí v dětském oddělení knihovny, kde si pro ně Městská policie Karlovy Vary připravila preventivní program.

Zdroj: FB Karlovarského kraje

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
weby uniweb