Odrava: Lávku v Mostově asi nahradí nová (TV Západ)

Lávka v Mostově je důležitou součástí krajské cyklostezky Ohře. V nedávné době prošla částečnými opravami a zvažovala se její generální rekonstrukce. Nyní bude Kraj nejspíše muset postavit lávku zcela novou.


"Karlovarský kraj, protože byla možnost žádat o dotaci i ze Státního fondu dopravní infrastruktury v minulosti, si tuto lávku převzal do svého majetku. Teď se ale změnily podmínky dotací a žádost o dotaci může podat jen obec Odrava, ne Karlovarský kraj, a proto teď navrhujeme Zastupitelstvu, aby byly podepsány smlouvy darovací s tím, že Karlovarský kraj na základě zplnomocnění obcí Odrava požádá a provede rekonstrukci této lávky a potom jí převede Odravě, aby po dobu udržitelnosti se Odrava o ni mohla starat, a tak naplnila podmínky té dotace," vysvětlil krajský radní Dalibor Blažek. 

Předchozí projekt vyčíslil cenu oprav na 15 milionů korun. 

"Je starší, takže ta konečná suma vyjde z výběrového řízení na stavbu, nicméně my budeme žádat o dotaci na základě projektové dokumentace, kterou máme a to je těch zhruba 15 milionů korun," dodal Blažek. 

Po uplynutí lhůty udržitelnosti dotace by měla lávka opět přejít do vlastnictví Karlovarského kraje. O osudu stavby budou rozhodovat krajští Zastupitelé na svém únorovém zasedání. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb