Region: Nová kniha mapuje veškerá chráněná místa v kraji (TV Západ)

Na tiskové konference krajského úřadu v úterý 7. března představili zástupci kraje a Regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR novou publikaci věnující se zvláště chráněným územím v regionu.


Více než tří set stránkový počin kolektivu zkušených autorů do podrobna mapuje Karlovarský kraj z hlediska přírodních zajímavostí.

"Karlovarský kraj prakticky každý rok vydává nějakou publikaci, která seznamuje veřejnost s tím, jaké krásné a podivuhodné přírodniny v rámci Karlovarského kraje máme. A my jsme usoudili, v loňském roce poté, co jsme vydali publikaci o drahých kamenech Karlovarského kraje, že by stálo za to sjednotit a vydat nějaký ucelený materiál, kde by byly popsány všechny přírodní památky a rezervace, které v Karlovarském kraji máme. Zatím ani většina lidí neví, že o část památek se stará Karlovarský kraj, to jsou přírodní památky a přírodní rezervace, ale o národní přírodní památky a rezervace se stará Agentura ochrany přírody a krajiny, potažmo stát," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Kniha abecedně vyjmenovává všechna chráněná území v Karlovarském kraji a každou lokalitu doplňuje také obrazová příloha. 

"Ona sama ta publikace je nádherným mezníkem, protože zhruba před dvaceti lety vyšla publikace Chráněná území v ČR včetně Karlovarského kraje. A tady se můžete podívat v tom porovnání, o kolik se rozšířila ta chráněná území. Takže je to neustálý vývoj a je to příjemný vývoj," popsal Jindřich Horáček, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. 

Publikace obsahuje mapku se všemi 95 místy a může sloužit jako ucelený průvodce pro výlety po krajině. Medializací zajímavých míst ale zároveň stoupá riziko jejich devastace neukázněnými návštěvníky. 

"Nebudu popírat, že i to z toho se bojíme, protože jakmile se něco takového vždy zpopularizuje, tak to vyvolá vyšší návštěvnost. A ne každý návštěvník se chová disciplinovaně. Ale to je samozřejmě i na nás, abychom uměli vzdělávat lidi, abychom je upozorňovali na to, že to nemá sloužit jenom jim, ale dalším generacím. A já osobně jsem optimista a vidím to v okolí, že tato kulturní úroveň obyvatelstva se mírně zlepšuje a doufám, že to tak bude i nadále," dodal Jakobec.

Publikace autorského týmu Přemysla Tájka, Jana Matějů, Vladimíra Melichara, Martina Chochela a Petra Krásy, vyšla v nákladu 2000 kusů a kraj za ni zaplatil 500 tisíc korun. K dostání je zdarma v Infocentru Krajské knihovny Karlovy Vary a v kanceláři č. 231 budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V příštím roce oslaví Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 50 let od založení a chystá řadu zajímavých akcí. Vyplatí se proto sledovat stránky slavkovskyles.nature.cz

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb