Region: Pila a Šemnice se staly cílem cest po kraji

Středeční výjezd hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a radního Víta Hromádka směřoval do obcí Pila a Šemnice. Se starosty projednali aktuální dění v území a nabídli součinnost při řešení některých problémů.


„Naše cesty krajem jsou velmi účinným nástrojem, kterým se snažíme usnadnit práci starostům měst a obcí v regionu. Velmi často se setkáváme s obměněným vedením na obecních i městských úřadech, což je výzvou také pro nás. Snažíme se vždy předávat novým starostům potřebné informace, zpravidla se týkají možností získání finančních prostředků z krajských nebo národních dotačních programů a snažíme se je nasměrovat v oblastech, v nichž se ještě příliš neví rady,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stanislav Hoffman stojí v čele obce Pila již mnoho let, proto se v tomto případě jednalo spíše o informativní schůzku, během které zástupcům kraje představil hospodaření obce a ukázal prostory obecního úřadu, jenž prošel před několika lety rekonstrukcí. Vedení obce využívá pouze finance z Programu obnovy venkova a také dotace na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jediným požadavkem tak byla prosba o zajištění dokončení opravy komunikace ve směru z Pily na Rybničnou. Radní Vít Hromádko starostu ujistil, že tento úsek je v plánu prací Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje ještě pro letošní rok.

Zastupitelstvo v Šemnici řeší dlouhodobě úplnou uzavírku mostu přes řeku Ohře, která způsobuje značné problémy místním obyvatelům, protože objížďka měří téměř třicet kilometrů. Most čeká rekonstrukce, avšak předtím musí ještě dojít k vyřešení všech procesních úkonů včetně majetkoprávních vztahů. Problémem je negativní postoj jednoho z obyvatel Šemnice a také duplicitní vlastnictví pozemku na předmostí. V tuto chvíli je třeba získat platné stavební povolení. Z těchto důvodů není možné predikovat časový horizont, kdy k rekonstrukci mostu dojde. Další potíž, s níž se nové vedení obce potýká, je stavební uzávěra. K té došlo kvůli historické absenci územního plánu, na němž nyní zastupitelstvo pracuje. Projednáno bylo také problematické zásobování vodou a postup řešení této věci. „Řešili jsme také problematický úsek silnice do Sedlečka, kde vznikl nový skladový areál a úzká komunikace je využívána kamionovou dopravou. Dochází tam však ke kolizním situacím ve chvíli, kdy se setká například kamion s autobusem. Tento podnět předáme krajskému policejnímu řediteli k dalšímu řešení,“ doplnil radní Vít Hromádko. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Škoda Scala Fresh - Teď to klapne

Hlavní zprávy

 

Škoda Scala Fresh - Teď to klapne