Sokolov: Gymnázium přivítalo učitele a studenty z Finska

0

gymnázium, sokolov, učitelé, finsko, návštěva, přírodní vědy, město sokolov, karlovarský kraj, region západ


Jedním z nástrojů, jak zvyšovat kvalitu vzdělávání v kraji, je podpora pedagogů v jejich vlastním vzdělávání a rozvoji. To se může dít různou formou, například sdílením poznatků a zkušeností s ostatními kolegy, a to i s těmi zahraničními. Tuto možnost využívá Gymnázium Sokolov, které na své půdě během jara letošního roku přivítalo hned dvě zahraniční delegace učitelů – ze Španělska a Finska.

Severské pedagogy tamní výuka přírodních věd uchvátila dokonce natolik, že přijeli znovu o pár měsíců později, tentokrát i se svými studenty.

„Hned po našem odjezdu jsme věděli, že tu rozhodně nejsme naposledy a že bychom se rádi vrátili i s našimi studenty,“ uvedli finští kantoři při své druhé návštěvě Gymnázia Sokolov. V roce 2022 v rámci Implementace krajského akčního plánu vyjeli do Finska dva čeští pedagogové, v červnu letošního roku přivítali na půdě gymnázia své zahraniční protějšky, kteří se vrátili opět v říjnu v doprovodu 14 finských studentů. Ti se s pomocí českých studentů-průvodců zapojili do vyučování přírodovědných předmětů, o něž projevili největší zájem, ale zúčastnili se také hodin matematiky nebo angličtiny. Seznámili se tak s podobou českého vzdělávání, které se od toho finského v lecčems liší.

Podle finských pedagogů se specializací na přírodní vědy je jejich výuka spíše frontální, (zjednodušeně řečeno učitel vysvětluje a studenti poslouchají), oproti tomu hodiny na sokolovském gymnáziu probíhají praktičtěji, přímo v laboratořích, a důležitost se klade také na týmovou práci ve skupinách. Zároveň pozitivně kvitovali vysokou kvalitu vybavení odborných učeben, především unikátního Centra aplikované techniky, které vzniklo ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V něm mohou studenti využívat virtuální realitu, 3D tiskárnu a další moderní technologie. Odlišnosti jsou i v délce vyučovacích hodin. Hodina ve Finsku trvá 75 minut, takže studenti absolvují pouze čtyři předměty denně. Liší se též počet hodnotících období. Na rozdíl od dvou pololetí v Česku mají ve Finsku pět období, z nichž každé trvá sedm týdnů, a je zakončeno závěrečnými zkouškami.

Kromě výuky absolvovala finská delegace také několik exkurzí po významných místech Karlovarského kraje. „Z toho, co jsme zatím měli možnost vidět, se nám nejvíce líbila zdejší příroda a zeleň,“ shodli se hosté jednoznačně. V doprovodu Petra Krásy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR navštívili pískovnu Erika, dále město Loket a nakonec vyjeli do Prahy, kde navštívili i Senát. 

Zdroj: Krajské listySouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář