2002 – Cheb: GVU vystavuje dílo Maxima Kopfa (TV Západ)

V chebské Galerii výtvarného umění je v těchto dnech k vidění výstava obrazů jedné z vůdčích osobností pražských Němců na meziválečné výtvarné scéně Maxima Kopfa.


Výstava je součástí 13. ročníku Česko-bavorsko-saského kulturního festivalu Uprostřed Evropy, jehož intendant, operní pěvec Thomas Thomaschke zazpíval návštěvníkům slavnostního zahájení písně Hugo Volfa z přelomu 19. a 20. století. 

"Výstava Maxima Kopfa, kterou dneska otevíráme, je v podstatě už 11. výstavou z řady výstav, které jsou věnované, u nás záměrně zapomínaným, umělcům. Většinou to bylo z politických nebo národnostních důvodů, protože šlo buď o pražské nebo české Němce nebo německé židovské umělce," uvedl k výstavě

ředitel Státní galerie výtvarného umění Jiří Vykoukal.

Max Kopf se sice narodil ve Vídni, ale rodina se záhy přestěhovala do Prahy, kde také vyrůstal. Po rozpadu rakouského impéria si Kopf zvolil československé občanství a Prahu jako svůj domov. Po úspěšném absolvování Akademie výtvarných umění založil v roce 1920 uměleckou skupinu Poutníci, která byla jakýmsi volným sdružením pražských německých umělců ovlivněných charismatickou osobností Augusta Brömseho. 

Při svém pozdějším pobytu v Paříži byl jako žid českoněmeckého původu zatčen, ale v roce 1941 se mu podařilo uprchnout do New Yorku, kde žil až do své smrti. Díky těmto okolnostem v Čechách na dlouhá desetiletí upadl téměř do absolutního zapomnění. 

"Počátky jeho tvorby byly ovlivněny kubismem, expresionismem i symbolismem. Posléze, zhruba v polovině 20. let opouští mystická náboženská témata a soustředil se spíše na portrét, krajinu a městské scenérie, čili scény z normálního, běžného života. Koncem 30. let jeho tvorba inklinuje podobným směrem jako tvorba Oskara Kokoschky a umělecká kritika jej často také nazývala přízviskem Uklidněný Kokoschka," přiblížil Kopfovu osobnost autor výstavy Ivo Habán.  

Chebskou výstavu tvoří několik desítek olejomaleb, ať již magických pražských a pařížských motivů nebo pozdějších z Ameriky, či několika exotických cest na Tahiti. Kromě toho jsou zde zastoupeny také Kopfovy kresby uhlem z raného kubistického symbolistního období. 

"Tato výstava v podstatě navazuje na mou diplomovou práci, kdy jsem takřka z ničeho začal shánět informace o osudech obrazů Maxima Kopfa i osudech umělce samotného. Těchto informací nebylo mnoho. Tyto obrazy, co jsou zde, tak pocházejí převážně z českých sbírek. Jednak z kolekce Národní galerie v Praze, Židovského muzea v Praze. Rozsáhlá sbírka raných Kopfových prací je v Oblastní galerii v Liberci. Také je Kopf zastoupen v Moravské galerii v Brně, Ostravě a dalších institucích. Část obrazů pochází ze soukromých sbírek a také z kolekce galerie v Regensburgu," doplnil Habán. 

Obrazy Maxima Kopfa budou v chebské Galerii výtvarného umění k vidění až do 15. září. 

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Komorní sólisté ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
seo uniweb