2003 – Silberbach: Mezinárodní konference o týraných dětech (TV Západ)

Ochranou zneužívaných, týraných a zanedbávané dětí se zabývala druhá mezinárodní konference v nedalekém bavorském Silberbachu. Třídenní setkání odborníků zorganizovala stejně jako před rokem německá evangelická organizace EJF se sídlem v Berlíně.

dezinfekce

„Tentokrát jsme se soustředili na otázky terapie a preventivní práce a také vzájemné součinnosti sociálních pracovníků, policie a justice,“ uvedla ředitelka centra Kind im Zentrum Sigrid Richter – Unger. 

Více než padesátka českých a německých pracovníků státních a nestátních organizací zabývajících se ochranou dětí si v průběhu konference vyměňovala své zkušenosti se stávajícími i novými přístupy v oblasti terapie a poradenství. Z diskusí vyplynulo, že v Čechách zatím pokulhává spolupráce sociálních pracovníků s justicí a téměř úplně chybí, v Německu zcela běžná, terapeutická práce s pachateli domácího násilí, zejména incestní sexuálního zneužívání.

„Poněvadž to je nesmírně důležité, nestačí jen pracovat s tou obětí, tu ochránit, tu vyléčit. Protože když by se vrátila do stejného prostředí, nazula si stejné botičky, tak se nám může za měsíc vrátit s obdobnou zkušeností. Takže to je nesmírně důležité pracovat současně nejen na oběti, ale i na pachateli, zejména pokud je ten pachatel z domácího prostředí,“ zdůraznila pedagožka Karlovy Univerzity v Praze Eva Vaníčková. 

Problémy způsobuje sociálním pracovníkům také to, že odpovědnost za problematiku ochrany dětí je v Čechách značně institucionálně roztříštěná.

„U nás ta zodpovědnost opravdu spadá minimálně pod pět resortů, což vytváří veliký problém zejména v tom přístupu ochrany dětí, který vyžaduje multidisciplinární přístup těch několika resortů. A ač nejsou jednotlivé vyhlášky nebo zákony si protiřečí, jsou při jejich striktním dodržování tam určité limity, které v praxi potom brání naplnit ten nejlepší zájem dítěte, který je definován Úmluvou o právech dítěte. A proto v současné době je ustavena na úrovni vlády pracovní skupina, která připravuje návrh koncepce jednoho v uvozovkách centrálního úřadu, který by zaštiťoval ochranu dětí v naší republice a tím by byly vymezeny jednotné hranice. A tak byl dán velký předpoklad pro zkvalitnění ochrany dětí,“ nastínila Vaníčková. 

Hlavní organizátor konference, německá evangelická společnost EJF, již před časem projevila zájem v Chebu zřídit krizové centrum pro týrané děti, mládež a ženy. Kvůli administrativním problémům se pro centrum zatím nepodařilo najít vhodnou budovu, což by se ale v krátké době mělo změnit.

„Samozřejmě doufáme, že se vše rychle vyřeší. Získáme vhodný objekt a že i díky prostředkům z Evropské unie budeme moci začít pracovat,“ dodala Sigrid Richter – Unger.

Chebské centrum EJF by mělo poskytovat poradenství pro děti, mládež i celé postižené rodiny a také možnost krátkodobého ubytování dětí v nouzi.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy