ZPRÁVY Dotace Karlovarský kraj

Karlovarsko: Na provozování domácí hospicové péče přispěje kraj 3 miliony korun

Dožít svůj život důstojně a v kruhu svých nejbližších - to a mnohé další umožňují organizace zajišťující domácí hospicovou péči v našem regionu, na jejichž činnost každoročně přispívá Karlovarský kraj. V letošním roce si o podporu z dotačního programu zažádalo pět poskytovatelů těchto zdravotních služeb. Pokud to schválí Zastupitelstvo Karlovarského kraje, rozdělí si mezi sebou 3 miliony korun.

0

Před 3 týdny

Sokolov: Pro opravený dům V Chelčického se chystají prohlídky (TV Západ)

Nájemní dům v sokolovské Chelčického ulici z 1. poloviny minulého století, v posledních letech neobývaný, se dočkal kompletní přeměny na moderní bytový dům. Pro město je to další počin, po stavbě na sídlišti Michal zvané Florida, který reaguje na mimořádnou poptávku po malometrážních bytech.

5

Před 4 týdny

Cheb: Lávka nad Ašskou byla kompletně dokončena (TV Západ)

Na konci loňského roku zprovozněná lávka pro pěší nad Ašskou ulicí v Chebu byla v nedávné době zcela dokončena. Kovová konstrukce s obloukovým příhradovým nosníkem s délkou 37 metrů a čistou průchozí šířkou 3 metry nahradila dožilou lávku z 80. let minulého století a její životnost je plánována na 50 let.

4

Před 4 týdny

Region: Nízkopříjmové domácnosti opět dosáhnou na kotlíkové dotace

Karlovarský kraj rozdělí nízkopříjmovým domácnostem na výměnu kotlů zhruba 29 milionů korun. Pokud získá prostředky od Ministerstva životního prostředí, k vyhlášení výzvy dojde koncem června tohoto roku. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním dubnovém zasedání.

0

Před měsícem

Region: Kraj podpoří kulturní akce i přestavbu památek pomocí individuálních dotací

Rada Karlovarského kraje na svém zasedání odsouhlasila individuální dotace v oblasti kultury a památkové péče. Z rozpočtu kraje půjde na tyto účely 225 000 tisíc korun. Poskytnuté finance budou využity na přípravu a realizaci kulturních akcí i na obnovu historických objektů.

10

Před měsícem

Region: Kraj přispěje na zdravotnickou osvětu a preventivní programy

Věděli jste, že Karlovarský kraj přispívá na programy, díky nímž se veřejnost vzdělává v oblasti prevence nemocí a úrazů či je například podporována péče o naše duševní zdraví? Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení dotací v rámci každoročně vypisovaného dotačního titulu ve výši necelých 800 tisíc korun.

11

Před měsícem

Region: Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.

0

Před 3 měsíci

2003 – Sokolov: Stavba cyklostezky bude pokračovat úsekem u Komerčky (TV Západ)

Úpravami úseku od Komerční banky k obchodnímu domu Plus, na které město získalo jeden a půl milionovou dotaci z Fondu malých projektů PHARE, bude v letošním roce pokračovat budování sokolovské městské cyklostezky.

0

Před 3 měsíci

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 10. týdne 2023 (TV Západ)

Vysílání 10. 03. 2023 - 13. 03. 2023 Před 20 lety 1. 2003 – Sokolov: Další stavební parcely vzniknou na Vítězné (TV Západ) 2. 2003 – Cheb: Na půjčky na bydlení půjde 10 milionů korun (TV Západ) 3. 2003 – Sokolov: Stavba cyklostezky bude pokračovat úsekem u Komerčky (TV Západ)

2

Před 3 měsíci

Mariánské Lázně: Město schválilo přes milion korun na kulturu

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně 21. 2. na doporučení kulturní komise schválilo peníze na podporu kulturních akcí ve městě. Částka na rok 2023 činí 1 089 806 Kč, což je o cca 600 000 Kč míň, než bylo poskytnuto v minulém roce.

9

Před 3 měsíci

Chodov: Město pošle sportovcům více peněz

O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov svůj dotační titul na podporu sportovních klubů a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Sportovci si tak letos rozdělí 1,3 milionu.

9

Před 4 měsíci

Region: Karlovarský kraj pokračuje v přípravě stavby a rekonstrukce keramické školy

Karlovarský kraj stále pracuje na přípravě projektu, který počítá se stavbou a rekonstrukcí budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Havarijní stav budovy školy potvrdily již v roce 2017 odborné posudky a výuka tak probíhá v nevyhovujících provizorních podmínkách.

5

Před 4 měsíci

Region: Krajští hasiči získají dotaci na věcné vybavení i na prováděné zásahy

Rada Karlovarského kraje schválila individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2023 ve výši 5,9 milionu korun. Prostředky jsou určeny na naplňování koncepce plošného pokrytí území našeho regionu jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení. ?

0

Před 4 měsíci

Aš: Zastupitelstvo čeká rozhodnutí, zda vrátit dotaci na 12 sociálních bytů

Sociální byty v ulici Gustava Geipela ano či ne. To bylo jedno z témat 2. schůze Rady města Aše, konané dne 23. 1. 2023. Rada města v této souvislosti přijala usnesení, kterým vzala na vědomí podrobnou zprávu o stavu 12 sociálních bytů, vybudovaných v objektu bývalé textilní průmyslové školy a zároveň zastupitelstvu města doporučila rozhodnout o případném vrácení dotace na jejich vybudování.

0

Před 5 měsíci
weby uniweb