Aš: Hřbitov potřebuje rekonstrukci, studie řeší celou plochu

Studie celkových úprav městského hřbitova a návrhy změn v jejím konceptu byly tématem pondělní (21. 11.) prezentace Atelieru zahradní a krajinářské architektury z Mariánských Lázní, který tuto studii pro město Aš připravuje. Materiál řeší celou plochu hřbitova, tedy zhruba 40 000 metrů čtverečních, včetně nejbližšího okolí (například parkoviště před hřbitovem).


Autoři studie provedli revizi současného stavu, kterou si ověřili, že rekonstrukce je nutná prakticky na celé ploše hřbitova, ať se jedná o vstupní prostor, oplocení, cesty a chodníky, zeleň, mobiliář, pozemky rezervní, atd. Původní zadání hovořilo o studii rekonstrukce pouze používané části hřbitova, tedy zhruba dvou třetin plochy.

Navrhovány jsou úpravy zeleně citlivým způsobem, tedy zachováním cenných stromů, a například odstraněním dožívajících živých plotů vytvořených ze smrků a jejich náhrada listnatými keři, ale jen tam, kde je to vhodné. Vysadí se nová a doplní stávající stromořadí. Studie bude obsahovat dendrologické posouzení stávajících dřevin. 

Materiál řeší také umístění kolumbárií jiného, modernějšího typu, než která jsou na hřbitově nyní, a to v prostoru, který by měl svou kapacitou stačit pro postupně doplňovaná kolumbária zhruba na 20 let. Řeší také nový mobiliář, úpravy památníků a jejich okolí, tzv. lesní hřbitov. Jako eventualita byla zmíněna „anglosaská“ podoba hřbitova, ale také způsoby využití dešťové vody a úniková cesta. V úvaze je také zřízení zvířecího pohřebiště v odlehlé části pozemku hřbitova s vlastním vchodem. Důležitým tématem byla také kultivace deponie zeminy, nacházející se v jihovýchodní části hřbitova.

Na ploše hřbitova je zhruba čtyři tisíce metrů čtverečních cest a chodníků. Ve výsledku tedy nepůjde o malou částku na jejich rekonstrukci. Zde je možnost, jak informovali autoři studie, Ing. Vladimír Dufek a Ing. Tomáš Prinz, žádat o dotaci z dotačního programu Dešťovka na výstavbu vsakovacích cest. Součástí studie bude také hrubý rozpočet celé rekonstrukce.

Doplňuji, že rekonstrukcí na hřbitově prošla v roce 2014 smuteční síň. Městský hřbitov v Aši je z 30. let minulého století. V současné době tu spočívá něco přes 6000 zemřelých.

Zdroj: Město Aš

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Voices

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb