Cheb: Rozvoj Průmyslového parku II. bude garantovat stát (TV Západ)

V pondělí 6. května došlo v obřadní síni chebské radnice k podpisu trojstranného memoranda o rozvoji strategického podnikatelského parku, označovaného jako II. Kromě města Chebu, Karlovarského kraje na plánu participuje také stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, resp. jeho agenturou CzechInvest a v letošním roce zřízenou Státní investiční a rozvojovou společnosti (SIRS).

dezinfekce

Druhý velký průmyslový park se má zaměřit na investory s vysokou přidanou hodnotou s adaptací na probíhající transformaci celého regionu. Město Cheb vnímá memorandum jako záruku úspěšného postupu příprav.

„Budeme asi jenom rádi, my tady v Chebu, když budeme takovým tím pilotním projektem, který ukáže, že je to cesta, jak posílit ekonomiku kraje a zmodernizovat ten kraj. Někdo začít musí. Možná, že jsme se shodou šťastných náhod stali těmi, kteří budou začínat, ale věřím, že to je první krok,“ uvedl starosta Chebu Jan Vrba. 

Společnost SIRS zajistí přípravu plochy z hlediska dopravního napojení, majetkového scelení nebo například technické infrastruktury. Zpracuje analýzu kapacit, občanské vybavenosti města, potřeb regionu a jeho silných stránek a možných příležitostí pro budoucí navazující rozvoj. Stát považuje chystaný park za důležitý pro rozvoj celého regionu.

„Já si myslím, že to už je dáno tím, že jsme zařadili tuto zónu do těch strategických plánů. To znamená, že se jedná o projekt strategického významu. A u všech projektů, které byly zahrnuty jako strategické investice, počítám s tím, že budou pro jednotlivé resorty prioritou z hlediska jejich realizace. To byl záměr a s tím já počítám jako se samozřejmostí,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Na základě spolupráce s městem a krajem se stanoví pravidla parku pro jeho využívání – vhodná typologie investora nebo kolik zaměstnanců by zde mělo pracovat. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy