Cheb: Začínají přípravy výstavby nového pavilonu pro Vilíka (TV Západ)

Chebský Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík je sociální službou, kterou od letošního roku převzal Karlovarský kraj od města. Zároveň deklaroval plány v areálu domova vystavět komunitní zařízení pro osoby s poruchami autistického spektra.

dezinfekce

V současné době se proto připravuje výběrové řízení na dodávku projektu k jeho realizaci. 

„My chceme dostát svému závazku, kdy jsme od města Cheb přebírali dům pro osoby se zdravotním postižením Vilík. Proto jdeme do té předprojektové a projektové přípravy. Vyčlenili jsme čtyři miliony korun, které by měly sloužit jak té studii výstavby, tak projektové dokumentaci. Je to jak rekonstrukce stávajícího objektu, tak výstavba nového objektu, který by právě sloužil těm stávajícím klientům, což jsou děti do osmnácti let s mentálním nebo kombinovaným postižením,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

Domov Vilík, které pečuje především o děti a mladé klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením, spravuje Kraj prostřednictvím Domova Sokolík v Sokolově. 

„Je to v podstatě jediné zařízení tohoto druhu a v regionu je samozřejmě výrazně potřebné, protože těch případů klientů tady je, řekněme, ta poptávka je opravdu odpovídající té kapacitě Vilíka. Vilík vlastně vykonává tu svojí činnost po dlouhá léta na velmi vysoké úrovni a my mu chceme poskytnout také odpovídající zázemí, to znamená infrastrukturu i ty prostory na, řekněme, úrovni jednadvacátého století,“ dodal hejtman. 

Kraj předpokládá, že přípravy budou probíhat v příštím roce, stavba v roce 2025 s termínem dokončení v roce 2026. Pro realizaci bude kraj usilovat také o získání spolufinancování. Spolu s výstavbou nového pavilonu by mělo dojít také k opravě stávajících prostor. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy