2001 – Cheb: Pracovní skupina řešila přípravy Krajinné výstavy 2006 (TV Západ)

Počátkem listopadu se na chebské radnici uskutečnila pracovní schůzka, na níž se hodnotil dosavadní průběh příprav zahradní výstavy, kterou v roce 2006 společně uspořádají města Cheb a Marktredwitz.

dezinfekce

Výstava, která má v sousedním Německu mnohaletou tradici, ale na českou stranu zavítá vůbec poprvé, má mnohem širší charakter, než by vyplývalo z jejího názvu. 

"Zahradní výstava má za cíl urbanistický rozvoj celého pořadatelského města. Díky výstavě se dá během relativně doby vyřešit celá řada problémů, které města tíží. Dalo by se říci, že je určitým motorem pro uskutečnění nejrůznějších krajinných projektů," uvedla Dagmar Voss ze Společnosti pro pořádání zahradních výstav z Mnichova. 

Centrem chebské části výstavy by se mělo stát Poohří, kde vznikne, podobně jako tomu bylo již v meziválečném období, oddychová a rekreační zóna. Oživit by se měla především ta část, kde se v současnosti nachází fotbalový stadion a nevyužitý prostor pod městskými hradbami. Rozsáhlé změny se ale dotknou daleko většího území včetně některých částí starého města.

V rámci projektu se například počítá s úpravou části Poohří do podoby lesoparku, s vybudováním zázemí pro trávení volného času a v případě dostatku financí rovněž s výstavbou výstavní haly. 

"Důležité bude, aby tato přeshraniční výstava měla opravdu společný charakter. Proto musíme zajistit dostatečnou propagaci ve sdělovacích prostředcích obou států, ale i v celoevropském měřítku. Podstatné bude také kvalitní dopravní spojení obou měst v době konání výstavy. Kromě železničního systému Egronet by zde měla fungovat autobusová kyvadlová doprava, počítá se v vybudováním přeshraničních cyklostezek a stezek pro pěší a doufám, že se podaří také zajistit dopravu, a to alespoň v určitých úsecích, po řece Ohři,"  dodala starostka Marktredwitz Birgit Seelbinder.

Větším problémem na české straně nejspíše bude finanční náročnost celého projektu. Zatímco Marktredwiz má už na pořádání výstavy, která obvykle trvá zhruba půl roku, z různých zdrojů zajištěno 30 milionů marek, chebská radnice bude mít o výši nákladů jasno až po dokončení komplexní studie proveditelnosti. Jasné je ale to, že financování nebude možné zajistit pouze z prostředků města a podstatným způsobem bude muset přispět rovněž státní kasa a prostřednictvím svých rozvojových fondů také Evropská unie. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy