ZPRÁVY Projekt Karlovarský kraj

Cheb: Nové ocelové lávky na zimním stadionu již slouží (TV Západ)

Celkem 6,5 milionu korun zaplatilo město Cheb za nové lávky na zimní stadion. Ty původní, dřevěné jež vydržely pouhých 18 let, nechal statik uzavřít a později byly strženy.

0

Před měsícem

Karlovy Vary: Diskutovalo se o duálním vzdělávání i polytechnice v kraji (TV Západ)

V úterý 29. srpna uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje v Císařských lázních celodenní konferenci na téma duálního vzdělávání. Jedním z důležitých témat byla snaha o založení polytechnické vysoké školy v kraji a rozvoj dalších vysokoškolských oborů v rámci jiných zařízení.

0

Před 3 měsíci

2003 – Sokolov: Brašna pro prvňáčka proběhne již pošesté (TV Západ)

Rodičům dětí, které v těchto dnech nastupují do prvních tříd sokolovské základních škol, vyplatí zdejší radnice tisíci korunový příspěvek.

0

Před 4 měsíci

Karlovarsko: Děti si užily den plný soutěží a zábavy

Každý nový školní rok jdou policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje do škol se svým projektem Ajaxův zápisník II., a to díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje.

0

Před 5 měsíci

Mezinárodní dobrovolnický projekt v podkrušnohorském Hroznětíně opět ožívá

I letos se od 30. června do 5. července koná v Hroznětíně týdenní mezinárodní dobrovolnický projekt, který má za cíl pomoci obci s renovací historické části místního hřbitova a úpravou naučné stezky Hroznětínská zastavení, a zároveň dobrovolníkům z různých částí světa přiblížit život na českém venkově.

0

Před 6 měsíci

Cheb: Opravy knihovny nekončí, statik doporučil změny v interiéru (TV Západ)

Když v říjnu loňského roku došlo v chebské knihovně k drobnému zahoření vysoušeče vlhkosti, asi málokoho napadlo, jak rozsáhlý a dlouhodobý problém tím nastane.

0

Před 6 měsíci

Region: Kraj podpoří aktivity v oblasti prevence rizikového chování u žáků základních a středních škol

Stále častěji se můžeme na školách v regionu setkat s dětmi i dospívající mládeží, u nichž se projevují rizikové typy chování, ať už se jedná o záškoláctví, nejrůznější druhy závislostí nebo například šikanu a extrémní projevy agrese. Karlovarský kraj na tuto situaci reagoval vypsáním dotačního titulu, prostřednictvím něhož se snaží podporovat aktivity v oblasti prevence rizikových typů chování. V letošním roce získá dotaci 17 projektů v celkové výši 750 tisíc korun.

8

Před 6 měsíci

Projekt „Na kole jen s přilbou“ varuje před zbytečnými riziky

Fenoménem českých hor se stala v posledních letech cyklistika. Někteří ale podceňují povinnou výbavu i ochranné pomůcky a přeceňují vlastní schopnosti. I proto v letní sezoně zasahuje Horská služba ČR u stovek úrazů. Ty nejvážnější jsou po nárazu do překážky a často se neobejdou bez poranění hlavy i páteře. Předejít nejen těmto úrazům pomáhá i letos projekt „Na kole jen s přilbou.“

0

Před 7 měsíci

Cheb: Městská policie zorganizovala projekt s názvem V síti do škol

Městská policie zorganizovala ve spolupráci s Odborem školství, tělovýchovy a kultury MěÚ Cheb preventivní projekt s názvem „V síti do škol“.

7

Před 8 měsíci

Karlovy Vary: Na logistické škole se konal Projektový týden odborných předmětů a GMW 2023

Na Střední škole logistické v Dalovicích se konal projektový týden odborných předmětů. Žáci školy v součinnosti s partnerskými firmami prezentovali výstupy své práce, kterými se zabývali v rámci výuky. Jednalo se tak například o maturitní práce či fiktivní firmy. Během tohoto speciálního týden se uskutečnilo více než 40 akcí pro jednotlivé třídy.

6

Před 8 měsíci

Aš: V bývalé ZUŠ má vzniknout osm bytů

Další naplánovanou investiční akcí města v tomto roce je rekonstrukce objektu bývalé základní umělecké školy v Šaldově ulici na byty. V těchto dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení zhotovitele. Předpokládaná hodnota zakázky je bez daně 17,217 miliónu korun. Zároveň město pro tuto stavbu vybírá technický dozor investora a koordinátora BOZP.

0

Před 8 měsíci

Cheb: Hurá za zážitky a dobrodružstvím

Útočiště o.p.s. v Chebu a DDM Sova Cheb od ledna 2023 společně realizují půlroční projekt „Hurá za zážitky a dobrodružstvím“.

8

Před 9 měsíci

Cheb: Nový projekt řeší lávky k zimnímu stadionu (TV Západ)

Přístupové lávky na chebský zimní stadion byly kvůli havarijnímu stavu uzavřeny na začátku loňského roku na základě mimořádné kontroly. Kapacita zařízení se znepřístupněním horní části tribuny snížila na maximální počet 400 diváků. Vstup do haly je nově zřízen přes restauraci a vrátnici.

5

Před 10 měsíci

Karlovarský kraj: Zprávy 09. týdne 2023 (TV Západ)

Vysílání 27. 02. 2023 - 03. 03. 2023 1. Luby: Na podzim má začít stavba nové základny Záchranky (TV Západ) 2. Cheb: Nový projekt řeší lávky k zimnímu stadionu (TV Západ) 3. Sokolov: MDK bude mít opravené šambrány, kino Alfa schodiště (TV Západ)

4

Před 10 měsíci