2003 – Cheb: Město koupí letiště od Armády za 10 milionů (TV Západ)

Za 9 milionů 700 000 korun koupí město Cheb od Armády nedaleké letiště. Kupní cena přitom vychází ze znaleckého posudku, který si chebská radnice před časem nechala vypracovat.

dezinfekce

Město tak po více než dvouletém snažení definitivně rezignovalo na možnost, že by letiště mohlo do svého vlastnictví získat bezúplatný převodem. 

„V době, kdy začala tato jednání probíhat, jsme dostali informaci od zastupitele Hojdy, že by bylo možno získat to letiště a ty pozemky bezúplatně. Takže jsme tuto záležitost znova ověřovali na Krajské vojenské ubytovací správě a není to tak jednoduché, není to tak jednoznačné. Město by mohlo toto získat podle toho, co nám bylo řečeno teprve poté, co by třikrát ve výběrovém řízení o to nikdo neprojevil zájem. A to je dost riskantní záležitost,“ vysvětlil místostarosta Chebu Pavel Vanoušek. 

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání již také schválilo záměr na nabytí letiště a nyní se čeká pouze na souhlas vedení Ministerstva obrany a definitivní stvrzení prodeje Ministerstvem financí.

„Zatím tam není nějaký grandiózní plán na to, že by se to mělo přestavovat třeba na nějaké mezinárodní letiště. To v žádném případě ne. Počítá se s tím, že by to letiště zatím bylo využíváno pro sportovní účely, tak, jak je tomu v současné době,“ popsal místostarosta. 

Šestnáctihektarový areál letiště leží v oblasti, se kterou územní plán počítá pro výstavbu strategické průmyslové zóny. Prozatím ale bude s největší pravděpodobností na omezenou dobu ve výběrovém řízení pronajat.

„V současné době je tam společnost ABAS. S tou jsme zatím nejednali, ale mám informace, že uvažuje o tom, že by byla znova nájemcem. Zájem o provozování jeví také Ultralight klub, který tady provozuje tu sportovní činnost,“ prozradil Vanoušek. 

Dráha letiště je v současné době poměrně zanedbaná, ale její vyspravení by nemělo být příliš drahé. Město přitom počítá s náklady v řádu statisíců korun.

„Bude potřeba tam provést určitou záchovnou údržbu, aby to letiště dál nepustlo. A pro město je tam dán ze strany Pozemkového fondu příslib, že pokud město letiště nabude, tak že bezúplatně budou převedeny ve prospěch města Cheb pozemky, které tvoří takovou ochranu té přistávací dráhy. Jsou to pruhy asi 30 m široké, které tam jsou jako takové bezpečnostní opatření vedle té přistávací dráhy,“ dodal místostarosta. 

Podle dohodnutých podmínek by město mělo armádě zaplatit při podpisu kupní smlouvy 6 milionů korun, které má připraveny již v letošním rozpočtu, a zbývající částku pak doplatit do jednoho roku.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy