2003 – Sokolov: Premiér, ministři a zástupci regionu diskutovali (TV Západ)

Možnosti čerpání peněz z evropských strukturálních fondů byly jedním z hlavních témat konference v sokolovském Domě kultury. O významu tohoto setkání pro budoucnost regionu svědčila také přítomnost premiéra Vladimíra Špidly a tří ministrů jeho vlády.

dezinfekce

Podle premiéra získá ČR po vstupu do Evropské unie šanci čerpat prostředky z evropských dotačních fondů v řádu miliard korun. Nabízené zdroje jsou ale podle jeho slov věc jedna a schopnost získat je věc druhá. Na pečlivé přípravě na využívání fondů Unie se proto musí podílet nejen vláda a centrální orgány, ale také samotné regiony.

„Jen v operačních programech, které svým způsobem bude spravovat pan ministr Škromach, bude do nové finanční perspektivy pro Česko, to znamená do roku 2007, k dispozici asi 14 miliard korun. Prostě 14 miliard dobře využitých korun, to už je nějaká práce, nějaká pracovní místa, nějaký pohyb, který směřuje do budoucna,“ uvedl mimo jiné premiér ČR Vladimír Špidla. 

Pro efektivní čerpání peněz ze strukturálních fondů bude nutné vytvořit shodu v potřebách jednotlivých měst a obcí Karlovarského kraje.

„Teď tady hovořit o jednotlivých projektech si myslím, že je ještě trochu předčasné. Samozřejmě, že nás hlavně zajímá dopravní infrastruktura. To je problém, který tady zaznívá neustále při všech našich jednáních. To je prostě priorita,“ zmínil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. 

Sokolovsko a v důsledku toho celý kraj čekají v budoucích letech zásadní strukturální změny. Po více než 250 letech zde totiž zhruba za 20 roků dojde k ukončení těžby uhlí.

„Já si troufám říct, že naší povinností je tento region uvést opět do takového stavu, aby v budoucnosti tento region sloužil lidem, skutečně lidem k tomu, aby zde byl tvořivý život, aby po nás nezůstaly nějaké nedostatky v oblasti životního prostředí, abychom pomohli lidem z rekvalifikacemi, prostě z možností lepšího vstoupení do toho nového, to, co nás tady čeká,“ popsal generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek. 

Peníze bude v následujících letech potřeba investovat nejen do budování nové infrastruktury, ale také do rekvalifikačních a školských programů. Sokolovsko totiž díky dominanci těžkého průmyslu patří mezi regiony s nejnižší vzdělaností obyvatel v celé České republice. 

„Pokud vím, tak projekty, které jsou směřovány tady na Sokolovsko, právě směřují do té oblasti vzdělanosti a vlastně zakládání škol a některých institucí, které by měly pomoci se vzděláním. A samozřejmě s tím počítají i projekty, které budeme realizovat přes Úřad práce, kde samozřejmě na to prostředky jsou i včetně evropských fondů. A druhá věc, která se toho týká, je samozřejmě záležitost připravit i podmínky například pro investory, kteří budou, nebo vytvořit pracovní příležitosti pro lidi i s nižší kvalifikací,“ přiblížil Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí. 

Velké rozpaky vzbudila před časem mezi regionálními politiky zpráva, že by Sokolovsko mělo vypadnout ze seznamu regionů, do kterých je směřována soustředěná finanční podpora státu. Podle slov ministra Pavla Němce by se ale toto rozhodnutí mohlo alespoň pro příští rok nakonec změnit. 

„Zdejší region se dostal do okresů, které byly lepší než okresy, kterým může být poskytována podpora. Protože jsme si vědomi toho, že vznikala řada projektů, které počítaly s tím, že budou zařazeny v roce 2004 do tohoto programu, tak jsme navrhli vládě, zatím je to návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který podléhá schválení vlády tak, aby zdejší region mohl čerpat i v příštím roce na tyto projekty, které má připravené,“ potvrdil ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Podle odhadů ministerstva financí by Česká republika měla v letech 2004 až 2006 získat z evropských rozvojových fondů 2,6 miliardy EUR, tedy zhruba 80 miliard korun. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy