Dalších 27 milionů korun je pro žadatele připraveno v dotačních programech Karlovarského kraje

16. a 18. ledna – to jsou termíny, kdy startuje příjem žádostí v dotačních titulech spadajících pod oblasti, jako je zdravotnictví, bezpečnost, sport nebo životní prostředí. Celkem si žadatelé mezi sebou rozdělí 27 milionů korun. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit na webu Karlovarského kraje.

dezinfekce

„Jedná se o část programů z priority 3, jejichž vyhlášení jsme schvalovali na prosincovém zastupitelstvu a které pokrývají hned několik oblastí. Na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče máme v programu vyčleněny 2 miliony korun, na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění 900 tisíc korun, na provozování domácí hospicové péče 3 miliony a 350 tisíc korun, na prevenci kriminality a závislostního chování 2 miliony korun a stejnou částku máme přichystanou i pro program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. V rámci priority 3 budeme podporovat také dobrovolné hasiče, pro něž máme připraveno 16 milionů korun na nákup vybavení a potřebné techniky. Prostředky poputují rovněž ke sportovním organizacím, které vysílají žáky na olympiády dětí a mládeže. Na přípravu sportovců půjde celkem 750 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

Veškeré potřebné informace k jednotlivým dotačním programům jsou uveřejněny na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“. „Doporučujeme žadatelům, aby se podrobně seznámili s pravidly dotačních programů, protože kromě toho, že u některých došlo k navýšení alokace, doznaly i dalších změn a zpřesnění. Naší snahou je, aby se v žádostech objevovalo co nejméně nedostatků, aby byly předkládány všechny potřebné dokumenty a aby se vyloučila jejich chybovost, která je mnohdy naprosto zbytečná a připraví žadatele o možnost získání finanční podpory,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí:

  • Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče (16. 1. 2024 – vyčerpání alokace)

  • Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění (16. 1. 2024 – 31. 1. 2024)

  • Program na podporu provozování domácí hospicové péče (16. 1. 2024 – 31. 1. 2024)

  • Program prevence kriminality a závislostního chování (18. 1. 2024 – 25. 1. 2024)

  • Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje (18. 1. 2024 – 25. 1. 2024)

  • Program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže (18. 1. 2024 – 25. 1. 2024 (letní), 3. 9. 2024 – 10. 9. 2024 (zimní))

  • Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (16. 1. 2024 – 23. 1. 2024)

Zdroj: TZ Kr-Karlovarsky.cz


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy