Sokolov: SUAS a Kraj žádají vládu o podporu v přechodném obdobím (TV Západ)

V sídle největšího dodavatele tepla v Karlovarském kraji, firmy SUAS Group, se v úterý 28. května uskutečnilo společné jednání a tisková konference za účasti hejtmana Petra Kulhánka, radního Patrika Pizingera a zástupců zmíněné společnosti.

dezinfekce

Hlavním výstupem byl apel na vládu ČR s požadavkem přijetí opatření vedoucích k získání jistoty ekonomicky udržitelného a stabilního zdroje pro centrální zásobování teplem. A to do doby vybudování nových neuhelných zdrojů.

„Tak, abychom dokázali udržet stabilní rozvody centrálního zdroje tepla za stabilní cenové úrovně pro padesát tisíc domácností v Karlovarském kraji,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Provoz centrálního vytápění je pro SUASku ztrátový a během přechodu na čisté zdroje potřebuje provozní podporu.

„Potřebujeme přežít krizové období v oblasti výroby tepla a elektřiny, tedy období let 2025 až 2030. Potřebujeme pomoci s řešením ztrátového provozu těchto jednotlivých zařízení, což je dáno výrazným poklesem cen silové elektřiny, kterou musíme tak či onak vyrábět v souvislosti s vynucenou výrobou tepla,“ vysvětlil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS Group.

Velké finanční náklady si vyžádá nejen přechod na čistější zdroje tepla, ale také udržení těch stávajících právě na přechodné období. 

„Bavíme se o částkách v investicích v oblasti cca kolem pěti miliard korun, co se týká investic do nových zdrojů. Pokud se týká o podporu do těch našich stávajících zdrojů, pro oblast elektrárny Tisová se bavíme v řádu 100 až maximálně 200 milionů korun, pro teplárnu na Vřesové do 500 až 600 miliónů korun ročně,“ spočítal Tomek.

Dlouhodobě je region zdrojem příjmů pro stát, ale podle zúčastněných zpět nevrací ani zlomek peněz.

„To je permanentní apel na celý ten systém, kdy se vlastně ročně vybírá 3,8 miliardy korun emisních povolenek z odběratelů v Karlovarském kraji. A z těch peněz se vlastně nic do Karlovarského kraje nevrací. Bude to určitě i součástí toho, že by tyto peníze, minimálně jejich část, řešila potřebné investice. Ať už na tu energetickou stabilitu, nové zdroje anebo rekonstrukci té teplárenské infrastruktury,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Dalšími tématy diskuse, která se vede v regionu spolu s Hospodářskou komorou a tripartitou několik let, byly například tzv. Služba výkonové rovnováhy, bezpečnost a nové zdroje energií. Společnost představila řadu rozvojových programů, včetně již funkčního bateriového úložiště nebo akumulace energie do vody. 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024