Cheb: Město se zaměří na údržbu významných městských památek

Údržba a opravy významných chebských památek je jednou z priorit stávajícího vedení města. Vzhledem k napjatému rozpočtu však musí ustoupit některé plánované ambiciózní projekty, mezi které patří i přestavba františkánského špýcharu s názvem Chebské kreativní centrum.

dezinfekce

O přestavbě tohoto objektu a současně i revitalizaci přilehlého vnitrobloku Hradební se jedná již řadu let. S vypracovanou studii úprav, která reaguje na potřeby občanů v této lokalitě žijících, byla veřejnost seznámena již v roce 2018. Dle tohoto projektového záměru bude vnitroblok upraven tak, aby vzniklo potřebné množství parkovacích míst a rovněž byla zachována požadovaná zeleň. 

Vzhledem k dobré kondici vnitřních prostor špýcharu, kde jsou téměř netknuté původní historické krovy, dojde pouze k dílčím opravám a vybudování sociálního zázemí pro veřejnost. Objekt tak bude plnohodnotně splňovat potřeby stávající expozice modelů krovů, které městu věnoval tesařský mistr Josef Hauer z německého Parksteinu. Celá vstupní plocha před špýcharem bude opravena v rámci adaptace vnitrobloku a běžnému návštěvníkovi bude umožněna prohlídka vzácných krovů bez zbytečných úprav, které objekt nepotřebuje.

Z těchto důvodů rada města na svém jednání dne 5. ledna 2023 rozhodla o odstoupení od projektu Chebské kreativní centrum.

Zdroj: Město Cheb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy