Data z roku 2022: Zdravý životní styl českých dětí se zlepšuje!

Výsledky studie HBSC ukazují zlepšení v zdraví a zdravém životním stylu českých dětí, s chlapci spokojenějšími se svým zdravím a dívkami jícnějšími ve stravování. Fyzická aktivita je vyšší u chlapců, klesá spotřeba návykových látek a míra přiblížení k západoevropskému průměru. Prevence a motivace ke zdravému životnímu stylu jsou klíčové.

dezinfekce

A co děti, žijí zdravě? Došlo ke zlepšení charakteristik týkajících se zdraví a zdravého životního stylu dětí v ČeskuVe zdravém těle zdravý duch – toto rčení zná snad každý. Stejně tak jako dospělí, i děti by měly dbát na své zdraví a žít zdravým životním stylem. V roce 2022 proběhlo sběr a vyhodnocení dat o zdraví českých školáků, které ukazují, že došlo ke zlepšení charakteristik týkajících se zdraví a zdravého životního stylu dětí v Česku.

Studie HBSC, která sleduje faktory ovlivňující zdraví dětské populace ve více než padesáti zemích světa, zaznamenala několik zajímavých údajů. Například chlapci jsou spokojenější než dívky, co se týče hodnocení jejich zdraví. 35 % chlapců označilo své zdraví jako vynikající, zatímco u dívek to bylo pouze 23 %. Výrazný rozdíl mezi pohlavími je patrný ve všech sledovaných věkových kategoriích.

Dívky se na druhou stranu zdravěji stravují a častěji dodržují zásady správné životosprávy. Každý den konzumuje zeleninu 39 % dívek oproti 31 % chlapců, ovoce má denně na jídelníčku 46 % dívek a 36 % chlapců. Zuby si častěji než jednou denně čistí 81 % dívek a 68 % chlapců.

Co se týče fyzické aktivity, zde vycházejí lépe chlapci. Každý den se alespoň hodinu hýbe 26 % chlapců a 17 % dívek. Mladší děti jsou celkově aktivnější než starší.

Jednou z pozitivních zpráv je také snižující se počet uživatelů návykových látek mezi českými dětmi. Od roku 2002 výrazně klesá míra užívání alkoholu, cigaret a marihuany. Uvedené údaje naznačují, že české děti se stále více přibližují západoevropskému průměru.

Ve světle těchto dat lze konstatovat, že došlo ke zlepšení charakteristik týkajících se zdraví a zdravého životního stylu českých dětí. Je však důležité zdůraznit, že na úspěchu se podílejí nejen rodiče, ale i školy, které by měly aktivně podporovat zdravý životní styl svých žáků. Prevence a motivace ke zdravému životnímu stylu jsou klíčem k zdravější budoucnosti celé generace.

Autor: Martin Kydlíček Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy