Karlovy Vary: Pohyb dětí u školy v Tuhnicích bude bezpečnější

Prostor před ZŠ Poštovní v Karlových Varech doznal několika změn. Důvodem bylo posílení bezpečnosti pohybu školáků.

dezinfekce

„K realizaci řady opatření v místě vjezdu do areálu školy a v přilehlé křižovatce ulic Šumavská a Moskevská jsme přistoupili na základě četných podnětů rodičů, jejichž děti tuto školu navštěvují a také podnětů místních obyvatel. Před začátkem vyučování a po jeho skončení zde docházelo ke značně nebezpečným situacím. Rodiče, kteří přiváželi děti do školy, nerespektovali dopravní značení, zastavovali nebo parkovali v křižovatce, často i v několika řadách, při výjezdu a otáčení ohrožovali děti i další osoby přicházející do areálu,“ vysvětluje radní pro dopravu Martin Dušek, podle nějž byl soubor úprav a opatření navržen po konzultacích s městkou policií, Dopravním inspektorátem Policie ČR a vedením školy.

Na výjezdu z přilehlého parkoviště byly nainstalovány zpomalovací polštáře, hranice křižovatky je osázena plastovými sloupky. „Takzvané balisety důkladněji, fyzicky i opticky, označují profil křižovatky a místo, kde platí zákaz zastavení a tedy i parkování,“ upřesňuje Martin Dušek.

Z prostoru před vchodem do areálu byly odstraněny nádoby na separovaný odpad, které byly přesunuty na nově vytvořené stanoviště u nedaleké prodejny nábytku. V prostoru před bránou školy je budován nový úsek chodníku. „Tímto chodníkem umožníme dětem i ostatním pěším bezpečnější průchod z areálu školy k nedaleké zastávce MHD,“ uzavírá radní města.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy