Region: V rámci Dne učitelů byli oceněni pedagogové za svou dlouholetou práci

Včera se uskutečnilo slavnostní ocenění pedagogů, kteří svou profesní dráhu zasvětili práci s dětmi a dospívajícími. Ocenění jsou každoročně předávána v rámci Dne učitelů, jehož datum se váže k 28. 3. a narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského. Slavnostní předávání pamětních listů se konalo v prostorech Zanderova sálu v Císařských lázních.

dezinfekce

„Vážím si každého, kdo se věnuje výchově a vzdělávání dětí ve kterékoliv věkové kategorii. Doba se velmi rychle mění a spolu s tímto faktem je také nepochybně náročnější práce pedagogů. Mění se přístup k výchově i vzdělávání a jsou to právě oni, kdo se s vysokým nasazením snaží tyto změny promítat do své práce. Jsem proto rád, že mohu předat ocenění vybraných pedagogům a ředitelům a projevit tak svou hlubokou úctu k této profesi,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ceny hejtmana a pamětní listy převzalo z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřicha Čermáka 12 učitelů, 2 vychovatelky a 7 ředitelů. Jeden z pamětních listů byl předán In memoriam.

Přehled oceněných pedagogů

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství Gerta Míková – bývalá ředitelka, Základní škola Loket 

Karel Bernard – bývalý ředitel, Základní škola Horní Slavkov, Nádražní

Pamětní list za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Ladislav Jíša – učitel, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Marie Rezková – učitelka, Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Jan Kadlec – učitel, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Věra Šťastná – vychovatelka, Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Miriana Matyášová – vychovatelka – Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

Luboš Ehlich – učitel, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Ivan Váňa – učitel, Gymnázium Ostrov

Miroslav Křivánek – učitel, Integrovaná střední škola Cheb

Vladimíra Příhodová – ředitelka, Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp,

Zita Nosková – učitelka, Střední živnostenská škola Sokolov

Petr Čavojský – ředitel, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Jitka Řehořková – ředitelka, 5. základní škola, Matěje Kopeckého, Cheb

Libuše Jíšová – učitelka, Základní škola Vítězství Mariánské Lázně

Karla Andreánska – učitelka, Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Jana Zimmelová – učitelka, 2. mateřská škola, Krušnohorská, Karlovy Vary

Iva Ondrejková – ředitelka, Dům dětí a mládeže Sokolov

Marta Giorguitti – učitelka, Základní škola Bochov

Zdeněk Pečenka – ředitel, Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

Hana Vojtěchová – učitelka, Základní škola Kraslice, Dukelská – in memoriam

„Dnešní předávání ocenění je oslavou učitelské profese. Ceny převzali ti, kteří se tomuto poslání věnují mnohdy i po celou dobu svého profesního života. Já bych všem ještě aktivním pedagogům přál, aby je práce s dětmi nadále bavila a naplňoval a těm, kteří již své pedagogické snahy pověsili na pomyslný hřebík, aby si zaslouženého odpočinku užívali naplno,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Medailony oceněných

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Mgr. Gerta Míková, bývalá ředitelka Základní školy Loket

Gerta Míková učila na základní škole v Lokti od roku 1991 český jazyk, německý jazyk a dějepis. Působila také jako výchovná poradkyně, zástupce ředitele a posledních 16 let před odchodem do důchodu byla ředitelkou této školy. Její zásluhou došlo k rekonstrukci prostorového uspořádání školy, k vybavení školy moderní technikou a rovněž se zasadila o zavádění moderních trendů do výuky. Její práci oceňují zpětně žáci i jejich rodiče. Vedle práce pro školu se paní Míková věnovala i práci pro město Loket, kde vykonávala funkci zastupitele i městské radní. 

Mgr. Karel Bernard, bývalý ředitel Základní školy Horní Slavkov, Nádražní

Karel Bernard zahájil své působení v Horním Slavkově v roce 1977. Od učitele prvního a druhého stupně, třídního učitele a zástupce ředitele se v roce 1990 propracoval na pozici ředitele školy, kterou vykonával nepřetržitě 33 let. Pan Bernard vyučoval matematiku, kde se mu díky jeho přístupu dařilo zbavovat žáky strachu z tohoto méně oblíbeného předmětu. Krizové momenty řešil vždy s rozvahou, pozitivně a spravedlivě. Vedle školy je pan Bernard velkým příznivcem sportu, kterému se věnuje dosud a o Vánocích pořádá v prostorách školy tradiční turnaj v sálové kopané, jenž nese jeho jméno – Bernard Cup. V historii školy, města a žáků, které učil, zanechal pan Bernard nesmazatelnou stopu.

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Karla Andreánska, učitelka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří

Karla Andreánska pracuje celý svůj profesní život v Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, kam nastoupila v roce 1978. Věnuje se zde výuce ve hře na flétnu a akordeon, později začala učit i hře na keyboard, hudební nauku a soubor zobcových fléten. V rámci školy hrála v Mládežnickém dechovém orchestru, který získal doma i v zahraničí mnoho významných ocenění. Vedle výuky si paní Andreánska ráda zazpívá, a to hned ve dvou pěveckých sborech s názvem Pančelky a Cantilo v.i.p. K lásce k hudbě vedla nejen své žáky, ale i své dvě dcery, které jsou rovněž učitelkami v základních uměleckých školách.  

Ing. Petr Čavojský, ředitel Dětského domova Cheb a Horní Slavkov

Petr Čavojský vykonává funkci ředitele již 20 let. Nejdříve jako ředitel odborného učiliště v Horním Slavkově a od roku 2018 působí v dětském domově. Pod jeho vedením proběhla řada rekonstrukčních prací a probíhá postupná obnova vybavení, které využívají rodinné skupiny. Svoji práci vykonává zodpovědně, pečlivě a spravedlivě. Zdobí jej přiměřená dávka černého humoru, kterým odlehčuje porady ředitelů školských zařízení. Vedle své práce již mnoho let vede místní skupinu Mensy ČR, v rámci které organizuje každý rok Logickou olympiádu pro žáky mateřských, základních a středních škol z Karlovarského kraje.     

Luboš Ehlich, učitel odborného výcviku a technolog svařování kovů Střední odborné školy stavební Karlovy Vary 

Luboš Ehlich po absolvování střední průmyslové školy a získání praktických dovedností u firem nastoupil v roce 1993 na „stavárnu“ jako učitel odborného výcviku v oborech instalatér, strojní mechanik a elektrikář. V roce 2002 se stal vedoucím učitelem odborného výcviku a technologem svařování kovů. Pan Ehlich patří mezi vyznavače poctivého a kvalitního řemesla, k žákům byl vždy přísný ale spravedlivý, podporoval u nich soutěživost a kreativitu a vždy se snažil, aby byli dobře vybaveni na svou odbornou profesní dráhu. I po odchodu do důchodu v loňském roce pan Ehlich stále se školou spolupracuje a zajišťuje získávání svářecích průkazů.       

Mgr. Marta Giorgiutti, učitelka Základní školy Bochov

Marta Giorgiutti začala působit v Bochově v roce 1978. Celých 16 let se věnovala dětem v mateřské škole, na což navázala prací v bývalé 2. ZŠ Bochov, kde vzdělávala žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2012 působí jako učitelka v Základní škole Bochov, kde vykonává i funkci metodika primární prevence.       

Mgr. Libuše Jíšová, učitelka Základní školy Vítězství Mariánské Lázně 

Libuše Jíšová působí ve školství od roku 1979, a to na různých základních školách v Mariánských Lázních. Od roku 2005 pracuje na ZŠ Vítězství, kde se věnuje žákům s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.  I když se jedná o psychicky náročnou práci, neztrácí paní Jíšová elán, nadšení a empatii. Vždy se ráda podělí o své zkušenosti se svými kolegyněmi a kolegy a aktivně se podílí na budování dobrého jména školy.

Mgr. Ladislav Jíša, učitel Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

Pan Jíša se věnuje učitelské profesi již 39 let, z toho 36 let na gymnáziu v Mariánských Lázních. Svou práci učitele anglického jazyka vykonává vždy pečlivě a svědomitě. V letech 2004-2022 působil jako zástupce ředitele. Díky jeho nasazení a přístupu došlo za jeho působení k hladkému průběhu sloučení Střední ekonomické školy a gymnázia v letech 2006–2007. Působení pana Jíši oceňují kladně i všichni současní kolegové.  

Mgr. Jan Kadlec, učitel Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra

Jan Kadlec působí ve školství od roku 1979, kdy absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni. Po krátkém působení na základní škole v Chlumčanech se v roce 1980 přestěhoval do Sokolova, kde zpočátku učil matematiku a fyziku na I. základní škole a následně přešel na II. základní školu, kde působil 30 let na pozici ředitele. Od roku 2019 vzdělává žáky na gymnáziu. Pan Kadlec se vyznačuje laskavostí, důsledným propojováním teorie a praxe a rovněž nezaměnitelným smyslem pro humor. Vedle školy si ve volném čase rád zasportuje a věnuje zahradničení.     

Ing. Miroslav Křivánek, učitel odborných předmětů Integrované střední školy Cheb

Miroslav Křivánek vyučuje na Integrované střední škole Cheb strojírenské odborné předměty od roku 2000. Vedle této pozice vykonával i funkci předsedy předmětové komise strojírenských předmětů a vedoucího učitele teoretického vzdělávání. Vždy byl ochotný podělit se o své zkušenosti s mladšími kolegy a snažil se jim jít příkladem. Své žáky uměl vždy nadchnout ke studovanému oboru a motivovat je k dosažení, co nejlepších výsledků.  

Miriana Matyášová, hlavní vychovatelka Dětského domova Mariánské Lázně a Aš

Miriana Matyášová působí ve školství již 40 let. Svoji profesní dráhu začala jako učitelka v Mateřské škole v Hranicích u Aše a poté působila jako učitelka na Speciální škole v Aši, kde pracovala se žáky se specifickými poruchami učení a se žáky z méně podnětného prostředí. V roce 2007 nastoupila do dětského domova v Aši jako kmenová vychovatelka rodinné skupiny a v roce 2018 se stala hlavní vychovatelkou. Paní Matyášová si díky své empatii a vstřícnosti dokázala podmanit většinu dětí, o které se starala. Díky svému nasazení se stala oporou a zároveň mentorkou pro nově nastupující ale i stávající vychovatele. Svou práci bere jako své poslání a je vzorem pro ostatní. 

Ing. Zita Nosková, učitelka Střední školy živnostenské Sokolov

Zita Nosková působí ve škole již 33 let jako učitelka chemie, ekologie a zdravovědy. V rámci své práce se věnuje ochraně životního prostředí a environmentálnímu vzdělávání. Působila i jako metodička pro ostatní učitele v rámci Pedagogického centra Karlovy Vary. Jako členka Klubu ekologické výchovy přivedla školu k zisku titulu Škola udržitelného rozvoje. Pro žáky připravuje tematické projektové dny, jako například Den země, Den životního prostředí a další, a to hlavně s cílem zvýšit jejich povědomí o ochraně přírody. Paní Nosková se rovněž podílí na přípravě výstav se zaměřením na ekologii a životní prostředí a aktivně spolupracuje s plzeňskou zoologickou zahradou a dalšími organizacemi v oblasti ochrany přírody a krajiny.  

Iva Ondrejková – ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově 

Iva Ondrejková je již dvacet let ředitelkou domu dětí a mládeže. Vždy aktivně sledovala nové trendy v zájmovém vzdělávání a zaváděla je do praxe. V sokolovském DDM se tak z malých dětí stávají kuchaři, chovatelé plazů a ptactva, výtvarníci, sportovci, hasiči či programátoři. Děti řadí paní ředitelka vždy na první místo. Díky tomu se tak za pořádanými kroužky a tábory sjíždějí zájemci z širokého okolí Sokolova. 

Mgr. Zdeněk Pečenka, ředitel Střední školy, základní školy a mateřské školy Kraslice

Zdeněk Pečenka působí ve školství od roku 1984, kdy nastoupil na pracovní místo učitele matematiky a technických prací v Rotavě. V roce 1988 pak přestoupil jako mistr odborného výcviku a učitel odborných strojních předmětů na Střední odborné učiliště v Sokolově. Po krátkém působení na střední průmyslové škole chemické v Sokolově byl v roce 1994 jmenován do funkce ředitele 1. základní školy v Kraslicích, kde působí dodnes. Celý svůj profesní život pracuje s dětmi. Mezi jeho největší osobní přednosti patří poctivost, svědomitost, houževnatost, vstřícnost a spravedlnost. Je respektovaným pedagogem i ředitelem a díky svému přístupu byl oblíben jak mezi žáky a rodiči, tak i mezi svými kolegy.  

Mgr. Vladimíra Příhodová, ředitelka Střediska praktického vyučování Grandhotelu Pupp a učitelka odborných gastronomických předmětů

Vladimíra Příhodová po absolvování Střední školy stravování a služeb zahájila svoji kariéru v oblasti gastronomie a hotelnictví, kde zastávala řadu pozic včetně manažerských. Vyvrcholením bylo její úspěšné působení na pozici šéfkuchařky Grandhotelu Pupp. Od roku 2012 zastává pozici ředitelky střediska praktického vyučování Grandhotelu Pupp. Díky svému nasazení a profesionalitě vytvořila ze střediska unikátní subjekt odborného vzdělávání, který nemá v republikovém formátu obdobu. Středisko pod jejím vedením úzce spolupracuje se školou nejen v rámci praktického vyučování, ale i při organizaci odborných akcí, soutěží, projektů a zahraničních aktivit. Paní Příhodová je rovněž jedním z hlavních organizátorů renomované celostátní soutěže středních škol – Lázeňský pohárek, která měla letos již 24. ročník.    

Ing. Marie Rezková, učitelka Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary 

Marie Rezková pracuje ve školství od roku 1986, kdy nastoupila jako učitelka odborných předmětů na tehdejší Střední odborné učiliště Karlovy Vary. Po působení na obchodní akademii v Karlových Varech se od roku 1994 stala kmenovým učitelem pedagogické školy. Vedle pedagogické práce působila i jako oponent absolventských prací studentů vyšší odborné školy v oblasti veřejné správy, sociální práce a sociální pedagogiky. Vždy byla pedagogem, který poskytoval žákům i studentům podporu a motivoval je k dalšímu studiu. 

Mgr. Jitka Řehořková, ředitelka 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 

Jitka Řehořková po absolvování Pedagogické fakulty v Plzni nastoupila v roce 1985 na 5. základní školu v Chebu jako učitelka prvního stupně. Od roku 1994 působí ve vedení školy a od roku 2007 až doposud jako ředitelka školy. Pro své žáky a zaměstnance se snaží vytvářet vhodné pracovní i studijní podmínky nejen moderním vybavením školy, ale rovněž zajišťováním dalšího vzdělávání. Škola se pod jejím vedením zapojuje do mnoha projektů financovaných z evropských i národních zdrojů – šablony, Edison aj. V covidové době škola organizačně zajišťovala péči o děti rodičů integrovaného záchranného systému a v době ukrajinské krize zase výuku českého jazyka pro ukrajinské děti. Paní ředitelka se nebojí nových výzev a pracuje i na svém dalším profesním rozvoji, a to mimo jiné zdárným absolvováním dvouletého kurzu „Ředitel naživo“.

Bc. Věra Šťastná, vychovatelka Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov

Věra Šťastná pracuje ve školství od roku 1979, v dětském domově pak od roku 2005 na pozici vychovatele a později vedoucího rodinné skupiny. Za roky působení v dětském domově prokázala nejen odborné, ale i pozitivní lidské vlastnosti i díky tomu se jí vždy dařilo v oblasti výchovné práce i při personální práci v rodinné skupině. Podílí se rovněž na koncepčních záměrech dětského domova, jež plně korespondují s moderním pojetím výchovných a vzdělávacích metod v oblasti ústavní výchovy.        

Mgr. Ivan Váňa, učitel Gymnázia Ostrov

Ivan Váňa po absolvování pedagogické fakulty v Plzni zahájil jsou učitelskou dráhu na učilišti v Nejdku a přes několik základních škol zakotvil na gymnáziu v Ostrově, kde učí již 30 let český jazyk a základy společenských věd. Svoji práci vykonává vždy spolehlivě, pečlivě a důsledně a má též vynikající výsledky jako výchovný a kariérový poradce. Vedle výuky organizuje zajímavé přednášky pro žáky i učitelský sbor. Vůči svým kolegům je velmi společenský a kamarádský s werichovským smyslem pro humor. Při společných posezeních je skvělým vypravěčem a léčitelem smutných duší.      

Mgr. Hana Vojtěchová, in memoriam, učitelka Základní školy Kraslice, Dukelská 

Hana Vojtěchová zahájila své působení ve školství v 60. letech minulého století, a to v obci Stříbrná, ze které následně přešla do kraslické základní školy v Dukelské ulici, kde působila bezmála 50 let. Mnoho žáků si ji v Kraslicích pamatuje pro její poutavé vyprávění v hodinách dějepisu a velice lidský přístup v hodinách českého jazyka. Mezi jejími posledními žáky byla nezřídka vnoučata některých z jejich prvních žáků. I po ukončení aktivní kariéry zůstávala se školou v kontaktu a účastnila se různých akcí školy.   

Jana Zimmelová, učitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 

Jana Zimmelová zahájila svoji učitelskou dráhu v roce 1982 v mateřské škole v Nejdku. Následně přestoupila na mateřskou školu v Jízdárenské ulici v Karlových Varech a v roce 1987 pak na mateřskou školu Mládežnická ve stejném městě, kde působí do současnosti. Během své kariéry věnovala svůj um a péči všem věkovým skupinám předškolních dětí a i po 41 letech ji práce s dětmi stále baví a naplňuje. Vedle své profese se věnuje vedení praxe studentek střední pedagogické školy v Karlových Varech, organizuje školy v přírodě či zdravotní pobyty dětí na horách. Své pohybové a hudební nadání uplatňuje při nácviku a realizaci pódiových vystoupení dětí mateřských škol, se kterými se dostala až do celostátního kola „Mateřinky“ v Nymburce. Při práci je vždy usměvavá, kolegiální, lidská a vstřícná, čehož si její okolí velmi cení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy