Region: Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Karlových Varech a okolí je téměř 300 tisíc korun

Vybrané prostředky budou použity na rekonstrukci prádelny se sušárnou Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech-Staré Roli.

dezinfekce

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez pomoci mnoha dobrovolníků - koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost – jmenovitě:

ZŠ Truhlářská KV; ZŠ Dalovice; ZŠ Březová; ZŠ Nová Role; ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou; Obec Otročín; Obec Bečov nad Teplou; Město Toužim; Magistrát města Karlovy Vary; Obec Andělská Hora; Město Žlutice; Město Teplá; karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; SPgŠ, gymnázium a VOŠ; SUPŠKV; karlovarští skauti z přístavu ORION-oddíly Rigel a Alnitak; skauti ze střediska Jestřáb Chodov; farnosti v Karlových Varech, Stanovicích, Nové Roli a Chodově; kapela Hokus Pokus; Český západ; PROXIMA GASTRO Chodov; Potravinová banka Karlovarského kraje.

Letošního ročníku se opětovně zúčastnila netradiční družina K (kraj)+M (město)+B (biskupství) ve složení hejtman Petr Kulhánek + primátorka Andrea Pfeffer Ferklová + plzeňský biskup Tomáš Holub.

Slavnostní zahájení sbírky všem účastníkům zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SPgŠ, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.

Děkujeme restauraci U Kubrychtů v Karlových Varech za možnost uspořádání Tříkrálového koncertu s vynikajícím akordeonistou Tomášem Mauerem, dále P. Vladimíru Müllerovi z farnosti ve Staré Roli za možnost uspořádání Tříkrálového koncertu s ukulelovým souborem LeLeBand a farnosti Toužim za uspořádání Tříkrálového koncertu se sborem Cantus de Velas.

Poděkování patří rovněž všem obyvatelům mnoha měst a obcí za jejich štědrost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky.

 Ing. Aleš Klůc
ředitel Farní charity Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy