2004 – Cheb: Dokončují se opravy historických kašen na náměstí (TV Západ)

Po několikaměsíční přestávce se na chebské náměstí vracejí obě historické kašny. Restaurátoři v těchto dnech sestavují jejich jednotlivé díly.

dezinfekce

Kašny byly na sklonku loňského roku rozebrány a poté procházely náročnou ozdravnou kůrou v restaurátorské dílně.

„Ty jednotlivé díly se musely nejdříve očistit od nevyhovujících betonových a cementových plomb, které tam byly nanášeny během, já nevím, všech těch věků, co vlastně tady ta kašna je. To bylo po tom rozebrání. Po tom očištění, hrubém až na holý kámen, tak se ten kámen, ta autentická hmota musela zpevnit, zpevňuje se to konsolidanty, které jsou k tomu určené. Jsou to speciální specifické materiály. A potom se injektovaly různé drobné praskliny, které tam jsou,“ popsal restaurátor Marcel Hron.

Vedle sestavování kašen se v současnosti dokončuje také jejich technické zázemí. V plném proudu jsou rovněž terénní úpravy okolí spodní, dříve částečně zakryté kašny, kde se buduje několik schodišťových stupňů. Díky nim kašna získá původní středověkou podobu s hrazením vysokým zhruba dva metry. Po dokončení kompletace budou následovat finální úpravy obou kašen, tedy například spárování nebo domodelování původního tvaru.

„Musíme zachovat to kvádrování, které bylo původně, tak se musí teď dodělat v umělém kameni, protože spousta právě těch kamenů tak už je rozpadlých. Takže vlastně my to musíme doplnit v tom umělém kameni,“ přiblížil další postup restaurátor. 

Rozsáhlá rekonstrukce kašen za téměř čtyři miliony korun má být hotova na konci června. V samotném závěru se na své místo vrátí také obě restaurované sochy. 

„Zrovna tady, konkrétně u Herkulovy kašny, se jedná také o žulový materiál, takže úplně stejný technologický postup byl prováděné i na soše jako na těchto prvcích kamenných a na těch blocích, akorát s tím rozdílem, že vlastně ještě navíc tam bylo prováděno zlacení atributů, stříbření a jakási drobná polychromie je v tom znaku města Chebu,“ dodal Hron.

V závěrečné fázi rekonstrukce budou vnitřky kašen vyloženy olověných plechem. Další novinkou budou také podvodní reflektory, které obě památky ve večerních hodinách osvětlí.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy