2004 – Cheb: Krajinná výstava promění celé prostředí po hradem (TV Západ)

Chebská radnice vypsala výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace centrální plochy přeshraniční Krajinné výstavy. Ta se uskuteční v Chebu a v nedalekém bavorském Marktredwitz v roce 2006.

dezinfekce

„Město vyhlásilo výběrové řízení na ideový záměr, libreto této výstavy. To znamená, že to není jen projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení, ale zajímá nás také obsah této výstavy. Ono to velmi úzce spolu souvisí. To, co bude obsahem, tak to nasměruje toho budoucího zpracovatele této zakázky právě k tomu, k té dokumentaci, jak má vypadat,“ popsal místostarosta Chebu Václav Jakl. 

Centrální plocha Krajinné výstavy bude na obou březích řeky Ohře v lokalitě pod Chebským hradem. Z tohoto důvodu se také počítá s demolicí zdejšího chátrajícího sportovního stadionu i části tenisového areálu. 

„Tak samozřejmě zájemce o zpracování této zakázky dostane k dispozici studii proveditelnosti, která nám popisuje, jaké jsou související projekty, o čem to je celá Krajinná výstava tak, aby se mohl zaměřit právě na tu centrální plochu, protože ta zakázka je o centrální ploše. To je záležitost, kterou jsme se doposud moc nezabývali. Ty doprovodné projekty vyžadují také čas, a to vlastní centrální území, které ještě není úplně dořešeno majetkově, tak přišlo na řadu teď,“ vysvětlil místostarosta. 

Přeshraniční krajinná výstava bude trvat několik měsíců a po celou dobu by na centrální ploše měly probíhat nejrůznější výstavy a prezentace kulturních, společenských nebo sportovních organizací. 

„Ta představa může být různá. To, co je moje představa, tak jak jsem měl možnost shlédnout podobné výstavy v Německu, tak tato centrální plocha bude už plocha toho vlastního výstaviště, kde budou představovány prezentovány jednak různé technické prostředky, které souvisejí se zahradnictvím, to můžou být různé stroje, mohou to být třeba i příklady zahradních domků, ukázky zahradních skalek apod., ale také to je otázka celého kulturního obsahu této výstavy,“ přiblížil Jakl. 

Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci podávat na chebské radnici do 22. března. O vítězi tentokrát nebude rozhodovat speciálně vytvořená výběrová komise, ale přímo členové Rady města. 

„Tady je důležité říct, že jako rozhodující kritérium není stanovena cena, protože ta zakázka je specifická. Nakonec ani nebyla stanovena zvláštní komise pro posuzování veřejných zakázek. Jednak nevíme ani cenu, jak bude vysoká, takže přímo Rada bude rozhodovat, Rada vybere zájemce a rozhodujícím kritériem, když jsem řekl, že není cena, tak rozhodujícím kritériem je právě ideový záměr výstavy, libreto výstavy. To znamená, že ten zájemce sám už při své prezentaci řekne, jak si představuje náplň zahradní výstavy, a Rada potom vybere toho, kdo se jí bude zdát nejvhodnějším uchazečem, kdo bude mít nejjasnější představu o tom, jak má výstava vypadat, a ten pak současně dopracuje ten svůj ideový záměr a předloží dokumentaci k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení,“ dodal místostarosta Václav Jakl. 

V souvislosti se zrušením části tenisových kurtů pod chebským hradem již bylo rozhodnuto, že nový areál bude vybudován na volném prostranství v sousedství Břehnické ulice. Jeho součástí by přitom měla mimo jiné být i hala se dvěma tenisovými kurty. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy