Karlovarský kraj: Pětice osob roky fungovala jako organizovaná zločinecká skupina

Pětice osob ze Sokolovska a Chebska, konkrétně dvaatřicetiletý muž, dvaačtyřicetiletá žena, šestačtyřicetiletá žena, osmašedesátiletý muž a osmašedesátiletá žena, měla páchat jako organizovaná skupina rozsáhlou trestnou činnost spočívající v získávání finančních prostředků z dotačních programů z rozpočtu Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky.

dezinfekce

Organizovanou skupinu měl řídit osmašedesátiletý muž, který v roce 2008 vytvořil skupinu fyzických a právnických osob. Prostřednictvím svého vlivu měl zajistit pro sebe, rodinné příslušníky či jemu loajálních  osob  strategické  pozice  v organizacích založených za účelem podpory rozvoje regionu formou vzdělávacích, kulturních a sociálních činností, tedy činností podporovaných zejména dotačními programy Evropské Unie. Tyto organizace byly následně jednak žadateli o dotaci ze strukturálních fondů  Evropské  Unie  a státního  rozpočtu  České  republiky,  ale  také  účastníky  výběrových  či poptávkových řízení na dodávky služeb v dotovaných projektech. Jednat měly s úmyslem přípravy a následné realizace projektů spolufinancovaných z dotačních programů za účelem získání finančních prostředků ve prospěch jednotlivých organizací, které měl skrytě řídit právě osmašedesátiletý muž. Ten působil od roku 2014 v několika různých funkcí v několika spolcích a měl rozhodující vliv na činnost regionální  obecně  prospěšné  společnosti,  regionální  společnosti  s ručením  omezením  a  také regionálního zapsaného spolku. Cílem osmašedesátiletého muže bylo získání finančních prostředků z dotačních  titulů  na  jím  připravované  projekty  a  za  tím  účelem  řídil  činnost  ostatních  osob v organizované skupině.   

Od roku 2015 do roku 2023 měla pětice osob po předchozí domluvě v organizované skupině fungovat v jednotlivých rolích a krocích, které byly organizovány tak, aby na sebe navazovaly a navenek budily zdání  legálnosti  a  správnosti.  Šestačtyřicetiletá  žena,  která   byla   s osmašedesátiletým  mužem v příbuzeneckém  vztahu,  byla  jednatelkou jedné ze spřízněných společností, dvaatřicetiletý muž byl specialistou na veřejné zakázky svazku tvořeného z několika obcí a měst z Karlovarského  kraje, dvaačtyřicetiletá žena byla ředitelkou obecně prospěné společnosti a osmašedesátiletá žena byla předsedkyní představenstva zapsaného spolku.   

Osmašedesátiletý muž měl zároveň působit i na další osoby navázané na jednotlivé projekty či na osoby zaměstnané v těchto společnostech. Jeho cílem bylo, aby vítězem poptávkového, výběrového či zadávacího řízení a tedy konečným dodavatelem služeb byli výše uvedení, konkrétně regionální společnosti s ručením omezením či obecně prospěšná společnost, na které měl výrazný vliv.  

V uvedeném období měla organizovaná skupina takto jednat v několika případech, respektive při realizaci několika projektů dotovaných z Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky. Jednat se mělo například o projekt, kde náplň spočívala v oživení kulturního ducha dlouholetých průmyslových regionů ve střední Evropě. Další projekt byl zaměřen na zefektivnění veřejné správy ve svazku tvořeného z několika obcí a měst z Karlovarského kraje či projekt týkající se cyklostezky protínající několik měst na Sokolovsku.  

U projektu, který se týkal cyklostezky protínající několik měst a obcí na Sokolovsku, byla navíc bez závažného důvodu vyčleněna část zakázky spočívající v kácení stromů a náletových dřevin v trase budoucí cyklostezky, a to bez výběrového nebo poptávkového řízení, a zakázka byla přímo zadána společnosti, ve které figurovala šestačtyřicetiletá žena. V rámci tohoto projektu bylo také vytěženo dřevo, které mělo být předáno vlastníkům pozemku, což ovšem nakonec nebylo. Vytěžené dřevo mělo být odvezeno do objektu na Sokolovsku a následně rozprodáno právě obviněným osobám.  

Na tyto všechny projekty byla poskytnuta finanční podpora z Evropského  fondu regionálního rozvoje v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Na tyto projekty byly poskytnuty také finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky, konkrétně ve výši přes 3 miliony korun.   

Pětice osob svým organizovaným jednáním způsobila celkovou škodu téměř 16 milionů korun.  

Kriminalisté v rámci tohoto případu zajistili několika obviněným majetek, a to v celkové výši zhruba 12 milionů korun.  

Vzhledem k tomu, že se jedná i o finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje, tak dohled nad případem převzal Úřad evropského veřejného žalobce sídlící v Lucembursku. Jedná se o nezávislý orgán Evropské unie, který má pravomoc ve všech závažných trestných činech proti rozpočtu Evropské unie a vůbec proti jejím ekonomickým zájmům, jako jsou podvody týkající se evropských fondů či mezistátní podvody.  

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pěti fyzických osob ve věku 32, 42, 46, 68 a 68 let a čtyř právnických osob, které obvinili ze spáchání zvlášť závažných zločinů účast na organizované zločinecké skupině, poškození finančních zájmů Evropské Unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dotačního podvodu.   

Vyšetřování všech těchto pěti osob probíhá na svobodě.  

V případě prokázání viny hrozí pětici obviněných osob trest odnětí svobody až na dvanáct let.

nprap. Jakub Kopřiva


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR