Kozlov: Gotický kostel ohrožují praskliny v klenbě (TV Západ)

Nejstarší stavební památku v katastru Bochova, gotický kostel v Kozlově, ohrožují praskliny v klenbě. Stavbu, která je památkově chráněnou kulturní památkou, vlastní město Bochov.

dezinfekce

V roce 2024 zde specialista na křesťanskou ikonografii a středověké malířství profesor Royt z Univerzity Karlovy popsal unikátní nástěnné malby.

„Ony ty malby se nacházejí na stropě presbytáře, který má poškozené klenby. Takže my v současné době řešíme, jak zajistit, aby ty klenby nepropadly a zároveň se nezničily ty malby. A za druhé, jak ochránit kostel před vodou, která se stéká z okolních luk a polí, a proto stavíme kolem celého kostela zeď, která by měla té vodě zabránit a odvést jí od kostela dále,“ popsal starosta Bochova Miroslav Egert. 

Město každoročně dává do oprav ze svého rozpočtu nemalou částku s ohledem na celkové finance na tyto účely.

„My jsme strašně rádi, že nám na opravy kostela přispívají dva dárci. Jedním z nich je Karlovarský kraj a  druhým a významnějším je Ministerstvo kultury ČR, kde máme zařazen tento objekt do Programu záchrany architektonického dědictví. A k tomu, k těm dotacím, které získáme, dáváme potom i spolupodíl a snažíme se, aby ta investice do kostela ročně byla někde v řádu milion až milion dvě stě tisíc,“ přiblížil starosta. 

Pro letošní rok bude město přidávat dalších několik set tisíc, aby se mohlo realizovat jak odvodnění, tak záchrana klenby. V minulosti Bochov nechal opravit střechu a některé další vnitřní prvky.  

„Po střeše jsme se začali věnovat interiéru. Máme ze tří čtvrtin opraveny a zrestaurovány omítky vnitřní, máme zrestaurovaný kůr. Ale teď právě nás zabrzdila voda a dokud nevyřešíme vodu, tak ani v těch interiérech pokračovat nebudeme,“ dodal Egert. 

Kostel, který je v současné době uzavřen pro veřejnost jako staveniště, byl postaven ve 2. polovině 14. století v gotickém slohu. V roce 1708 byl barokně upraven, gotické jádro však zůstalo zachováno.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy