Mezinárodní dobrovolnický projekt v podkrušnohorském Hroznětíně opět ožívá

I letos se od 30. června do 5. července koná v Hroznětíně týdenní mezinárodní dobrovolnický projekt, který má za cíl pomoci obci s renovací historické části místního hřbitova a úpravou naučné stezky Hroznětínská zastavení, a zároveň dobrovolníkům z různých částí světa přiblížit život na českém venkově.

dezinfekce

Projekt, který je pořádán ve spolupráci neziskové organizace MAS Krušné hory, o.p.s., města Hroznětín a organizací INEX -- Sdružení dobrovolných aktivit, je v souladu s dílčím cílem udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, který usiluje o vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí.

Letos se na renovaci hroznětínského hřbitova budou podílet dobrovolníci z Bulharska, Mexika, Španělska, Turecka a Ukrajiny. Kromě terénních úprav a zahradnických prací čeká účastníky projektu i příjemný volnočasový program, který jim přiblíží místní způsob života i jedinečné české přírodní a kulturní památky.

"Dobrovolníci se mohou těšit například na výlet do nedalekých Karlových Varů, kde v době konání projektu probíhá proslulý filmový festival. Určitě bude ale i příležitost vydat se do krásné okolní přírody a poznat i místní komunitu." říká česká vedoucí letošního workcampu Dominika Hrabalová. Místní akční skupina Krušné hory (MAS) je obecně prospěšnou společností fungující především díky partnerství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy.

Jejím cílem je rozvoj území Krušné hory -- západ, především jeho venkovských oblastí. Úspěšně získává a směřuje prostředky z EU a národních zdrojů do svého území. Za podpory Karlovarského kraje podporuje cestovní ruch, rozvoj života v obcích a mnoho dalšího.

Město Hroznětín se nachází v Karlovarském kraji a vzhledem ke své poloze je tato oblast využívána k letní i zimní rekreaci. Občanská vybavenost je na úrovni menších měst, v lehce dojezdové vzdálenosti je Ostrov a Karlovy Vary. Tato poloha je velmi strategická vzhledem k turismu. Na jih od města se rozprostírá rovinaté území s rekreační oblastí Velký Rybník, která je jednou z největších chatových oblastí Karlovarska. Díky aktivnímu vedení města bylo možné navázat úzkou spolupráci v rámci realizace již druhé dobrovolnické akce.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné pro! jekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přib! ližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024