Cheb: Odpady podraží o 100 korun na osobu (TV Západ)

Od 1. ledna dojde v Chebu ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ze 700 na 800 korun. Cena se navýší poprvé od roku 2013, aby podle města alespoň částečně nahradila ztráty z postupného zdražování skládkovného.

dezinfekce

Zároveň Cheb definitivně odmítl možnost návratu spalovny do hry.

„Pokud bychom propočítali, kolik je náklad na jednoho občana za likvidaci komunálního odpadu, tak za rok 2022 to bylo, tuším, 1166 korun. A limit, který umožňuje zákon na občana na poplatek za komunální odpad, je 1200 korun. Takže pokud bychom šli na horní hranici, tak by město netratilo na likvidaci komunálního odpadu. Nicméně my jsme se rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsou občané zatíženi vysokými náklady na život, na životní úroveň, tak jsme se rozhodli, že přistoupíme ke zvýšení jenom o těch 100 korun,“ popsal starosta Chebu Jan Vrba. 

Městu Cheb se díky lepšímu třídění zvýšil příjem z recyklace od EKO-KOMu, ale velkou hrozbou je množství nepřihlášených lidí do systému svozu odpadu. 

„V možnostech města je akorát kontrolovat majitele společností nebo ty, kteří provozují ubytovny, ve kterých bydlí řada lidí, jestli mají uzavřeny smlouvy se společnostmi na likvidaci odpadu. Jednak buď s CHETESem, myslím AVE tady jezdí ještě, tak, pokud mají uzavřeny smlouvy a na jaký objem. Je to záležitost složitá tato kontrola. Ale co je větší problém a je nekontrolovatelný je to, že řada lidí byty pronajímá pendlerům, takže tam potom jaksi ti tady nemají trvalý pobyt. A to je nedohledatelná záležitost. Pokud občan má byt a nebydlí v něm, tak je povinen platit jeden poplatek, jako kdyby tam byl jeden člověk, ale tam může bydlet třeba 6 nebo 7 lidí v tom bytě, kteří dojíždí za prací do Německa a samozřejmě produkují odpad, který se musí nějakým způsobem tady likvidovat. A to je věc, která je obtížně dohledatelná. Na tom Chebu díky tomu, že je v pohraničí a že odsud jezdí hodně lidí do Německa pracovat, tak je na tom tady z toho pohledu bit,“ přiblížil starosta další hrozbu. 

Jednou z možností, jak řešit vysoké náklady na likvidaci komunálního odpadu, měla být v minulosti zvažovaná výstavba tzv. spalovny ZEVO. 

„To je projekt definitivně ukončený. Poslední propočty ukazují, že malé spalovny, tak jak byla původně to ZEVO  - Závod na zpracování odpadu ekologické tak, že ukazují ty propočty, že to je neefektivní způsob a současný trend je velké spalovny. Údajně má být podporováno 10 velkých spaloven a tam by se vyvážel odpad předtříděný. Dokonce se předpokládá, že u těch velkých spaloven by měly být ještě dotřiďovací linky, které by ještě dotřídily ten odpad. A to je považováno za věc efektivní z hlediska moderních trendů, takže spalovna v Chebu určitě nebude,“ dodal Vrba. 

Projekt ZEVO bylo oficiálně ukončen již v roce 2019, ale v poslední době se objevily úvahy o možném znovuobnovení právě kvůli stále přísnějším normám a postupnému ukončení skládkování. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy